(TEXTO17: 250 palabras)Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk. Lorem Ipsum je v uporabi že več kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar združil v vzorčno knjigo že v začetku 16. stoletja.To besedilo pa ni zgolj preživelo pet stoletij, temveč se je z malenkostnimi spremembami uspešno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem založništvu.

Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem času se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno založništvo kot je na primer Aldus PageMaker. programov in spletnih urejevalnikov uporablja Lorem Ipsum kot privzeti slepi tekst. Zato spletno iskanje s ključnimi besedami “lorem ipsum”

Dokazano je, da razumljiva vsebina, med pregledovanjem oblikovne rešitve določene strani, neželeno preusmeri pozornost bralca. Ker ima Lorem Ipsum relativno enakomerno razporeditev znakov uspešno nadomesti začasna vsebinsko pomenska besedila Veliko namizno založniških programov in spletnih urejevalnikov uporablja Lorem Ipsum kot privzeti slepi tekst. Zato spletno iskanje s ključnimi beseda